Dostawa na miejsce
Płatność online
Gwarancja
48 883-00-82-00INFORMACJE
ZAMÓWIENIA

Pielęgnacja basenu w sezonie

Pielęgnacja basenu w sezonie Leave a comment

  • Przygotowując basen do sezonu zakończyliśmy wstępne uzdatnianie wody w basenie. Pozostawiamy włączony obieg wody (ZIRKULIEREN/RECILKULATE/CYRKULACJA) do momentu, gdy woda stanie się krystalicznie czysta, a wartość chloru rozpuszczonego w wodzie wyniesie 0,5 mg/litr. Oznacza to, że woda jest przygotowana do kąpieli.
  • W trakcie trwania całego sezonu należy utrzymywać wodę w czystości, aby wskutek czynników atmosferycznych jej jakość nie obniżała się.
  • Z tego względu co tydzień należy kontrolować poziom ph wody i wartość chloru (prawidłowa wartość ph 7,0-7,4; chloru 0,3-0,6 mg/l).
  • Należy również stosować chemię basenową w regularnych odstępach czasu (Alba Super – raz w tygodniu w ilości 50ml na każde 10m3;  Chlor – zgodnie ze wskazówkami na etykiecie produktu).

UWAGA! Dawki związków chloru podawane są na etykietach w przybliżeniu, zawsze trzeba kierować się wynikiem pomiarów testera.

  • Oprócz uzdatniania wody środkami chemicznymi wodę w basenie należy regularnie filtrować (FILTERN/FILTER/FILTROWANIE). Manometr na filtrze pokazuje wtedy ciśnienie przepływającej wody ok. 1 bar.
  • Pompa filtra powinna przefiltrować wodę dwukrotnie w ciągu dnia. Aby obliczyć, ile czasu pompa potrzebuje, by 2 x w ciągu dnia przefiltrować wodę w basenie, należy posłużyć się następującymi obliczeniami:

Przykładowo, gdy dysponujemy pompą o przepływie 8m3/h, a basen mieści 32 m3 wody, to wtedy pompa ta potrzebuje ok. 4 godz. by jednokrotnie przefiltrować wodę (32m3 : 8m3/h = 4 h). Ponieważ wodę należy przefiltrować dwukrotnie, pompa potrzebuje na to 8 godzin dziennie (2 x 4 h = 8 h). W okresie wzmożonych upałów oraz częstego użytkowania basenu zaleca się, aby włączać pompę na dłużej, by mogła ona przefiltrować wodę nawet trzykrotnie.

  • Drobne zanieczyszczenia dostają się do skimmera, skąd dalej wędrują do filtra, gdzie ulegają oczyszczeniu. Nieskazitelnie czysta woda wraca z powrotem do basenu za pomocą dysz napływowych. Większe zanieczyszczenia gromadzą się w koszyku skimmera, który trzeba regularnie oczyszczać.
  • Piasek w filtrze zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia, który znajdują się w wodzie basenowej. Gdy manometr na filtrze wskaże wzrost ciśnienia powyżej 1,3 bara, a wskazówka pozycję czerwoną, oznacza to, że piasek nagromadził zbyt wiele nieczystości. Jest to komunikat, że należy przeprowadzić płukanie piasku. W tym celu należy wyłączyć pompę, podpiąć węża do odprowadzenia brudnej wody z filtra do kanalizacji, następnie przestawić zawór głowicy filtra na pozycję RÜCKSPÜLEN/BAKWASH/PŁUKANIE WSTECZNE i włączyć pompę. Nastąpi wtedy płukanie złoża piasku w filtrze, a zanieczyszczona woda będzie wyrzucana na zewnątrz układu. Stopień zanieczyszczenia wyrzucanej wody należy obserwować w szklanym wzierniku znajdującym się w głowicy filtra. Płukanie trzeba kontynuować, aż do uzyskania wody przezroczystej we wzierniku. Następnie należy wyłączyć pompę, przestawić zawór głowicy filtra w pozycję NACHSPÜLEN/PŁUKANIE KOŃCOWE, ponownie włączyć pompę i obserwować szklany wziernik. Następuje wtedy płukanie połączeń wewnętrznych filtra, które należy kontynuować, aż do uzyskania wody przezroczystej we wzierniku. Pompę należy wyłączyć, zawór głowicy filtra przestawić w położenie FILTERN/FILTER/FILTROWANIE i ponownie włączyć pompę. Płukanie złoża piasku w filtrze zostało zakoń
  • Zanieczyszczenia, które opadną na dno basenu, usuwane są mechanicznie za pomocą odkurzacza basenowego. Szczotka odkurzacza zamocowana jest do kija teleskopowego, a rura podłączona do skimmera. W czasie odkurzania w osadniku skimmera powinien znajdować się koszyk, a filtr ustawiony na pozycji FILTERN/FILTER/FILTROWANIE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *